20 kwietnia 2024

Obecnie nikogo nie dziwi wymóg stawiany przez banki osobom wnioskującym o udzielenie kredytu, jakim jest zabezpieczenie jego spłaty. Może być nie tylko ustanowienie hipoteki na nieruchomości, ale także cesja z ubezpieczenia na życie.

Dzisiaj ubezpieczenie na życie nadal spełnia swoją podstawową funkcję ochronną polegającą na zabezpieczeniu przyszłych interesów bliskich członków rodziny w razie śmierci ubezpieczonego. Może jednak dodatkowo zabezpieczać w sytuacji nieszczęśliwych zdarzeń losowych, takich jak przewlekła choroba, czy inwalidztwo, ale poza tym dla banku stanowi wartościowe zabezpieczenie zaciągniętego kredytu. Służy to też ochronie interesów kredytobiorcy i jego rodziny w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających spłatę kredytu hipotecznego – bez konieczności przewłaszczenia nieruchomości (pod warunkiem że wysokość sumy ubezpieczenia wystarcza na pokrycie wysokości zobowiązania).

multimedio.pl

Można spotkać się z dwoma sposobami zabezpieczania kredytu przez polisę ubezpieczeniową. Do cesji z ubezpieczenia może bowiem dochodzić albo w razie śmierci kredytobiorcy albo w sytuacji utraty zdolności kredytowej. W pierwszym przypadku to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca bankowi sumę ubezpieczenia do wysokości niespłaconych rat wraz z odsetkami, a bank (kredytodawca) nie musi ponosić kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń z innych form zabezpieczenia kredytu. W drugiej sytuacji polisa ubezpieczeniowa jest zabezpieczeniem kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorca nie jest w stanie spłacić kredytu. Dochodzi wówczas do rozwiązania umowy ubezpieczenia, a po stronie ubezpieczyciela powstaje obowiązek wypłaty wartości odstąpienia.

Każdy rzetelny doradca finansowy jest w stanie oszacować, czy środki odkładane na III filar emerytalny są niezbędnym wariantem do zabezpieczenia zaciąganego kredytu. Jeśli wymóg ten jest obligatoryjnym warunkiem banku to trzeba się liczyć ze spłatą rat kredytu i składki ubezpieczeniowej, dlatego tak poważnych decyzji finansowych nie można podejmować pochopnie i bez namysłu.

Show Full Content
Close

NEXT STORY

Close

Chwilówka przez internet pierwsza za darmo – czym się wyróżnia?

15 lutego 2019
Close