18 maja 2024

Wysoka stopa bezrobocia, pogłębiający się kryzys gospodarczy oraz niż demograficzny sprawiają, że coraz więcej Polaków szuka skutecznych sposobów na zapewnienie spokojnej przyszłości dla siebie i swoich dzieci. W jaki sposób można zabezpieczyć się finansowo na dalsze lata?

Receptą na spokojną i bezpieczną przyszłość może okazać się wykupienie polisy ubezpieczeniowej, oszczędzanie na emeryturę oraz opłacanie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Powyższe instrumenty finansowe służą ochronie przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi i nieszczęśliwymi wypadkami oraz zapewniają stabilną sytuację finansową na starość.

katalog-medyczny.com

Najpopularniejszą formą finansowego zabezpieczenia są dzisiaj lokaty bankowe, które w przypadku posiadania na rachunku dużej puli gotówki pozwalają osiągnąć wymierne korzyści finansowe w dłuższej perspektywie czasowej. Dla osób planujących regularne odkładanie określonej sumy pieniędzy podobną alternatywę stanowią rachunki oszczędnościowe, a ciekawą opcją jest także ubezpieczenie na życie, które w zależności od zakresu wykupionej polisy zabezpiecza interesy finansowe ubezpieczonego i jego rodziny. Wypłata sumy ubezpieczenia ma miejsce nie tylko w razie śmierci, ale także z racji trwałej niezdolności do pracy, narodzin dziecka, przewlekłej choroby itp. Wybór ubezpieczenia na życie jest trudną decyzją, której skutki odczuwa się dopiero w dalszej przyszłości, dlatego warto skorzystać z pomocy, jaką oferuje każdy doradca finansowy. Można także skonsultować z nim swój indywidualny plan inwestycyjny uwzględniając ryzyko oraz stopę zwrotu występującą w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych. Poza tym od momentu rozpoczęcia pracy zawodowej warto także pomyśleć o kwestii ubezpieczenia emerytalnego i przemyśleć korzyści, jakie daje III filar emerytalny. Odkładanie środków w ramach indywidualnego konta emerytalnego jest w prawdzie nieobowiązkowe, ale zyskujemy pewność, że zaoszczędzone pieniądze zostaną wypłacone oszczędzającemu.

Jak widać każdy ma do wyboru wiele instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu interesów majątkowych, zapewnieniu dostatniej przyszłości i ochrony w razie nieprzewidzianych zdarzeń życiowych dla siebie i swojej rodziny.

Show Full Content
Close

NEXT STORY

Close

Co się dzieje, jak nie spłacisz chwilówki?

15 sierpnia 2019
Close