15 lipca 2024

Stworzona przez Philipa Kotlera koncepcja marketingowa już od ponad 50 lat stanowi fundamentalny element skutecznego zarządzania sprzedażą. Na książkach tego niezwykle cenionego w branży marketingowej amerykańskiego ekonomisty wychowały się pokolenia marketerów i menadżerów.

Kotler to jedna z najważniejszych postaci świata marketingu i jeden z twórców znanego nam dzisiaj modelu, który opiera się na tworzeniu przemyślanej i zwartej koncepcji sprzedażowej. To właśnie za sprawą opracowanych przez niego teorii wprowadzono sprzedaż produktów i usług na zupełnie inny poziom. W czasach, w których podaż okazała się nagle przewyższać popyt, przedsiębiorstwa potrzebowały skutecznych metod sprzedażowych, dzięki którym możliwy był ich dalszy rozwój.

Napisana przez Kotlera w 1967 roku książka pt. Marketing Management stała się niezastąpionym przewodnikiem po tworzeniu skutecznych strategii marketingowych. I do dzisiaj, pomimo szeregu zmian, jakie zaszły w świecie sprzedawców i konsumentów, nadal jest ona uważana za biblię marketingu.

Narodziny marketingu strategicznego – APIC

Philip Kotler, jako rasowy matematyk i ekonomista, stworzył marketing oparty na analizach, statystyce i strategii, które stały się podstawą w zarządzaniu procesami sprzedażowymi. W jego ujęciu skuteczna sprzedaż polega na wnikliwej i wielowymiarowej analizie rynku (PESTEL, SWOT itd.), która jest podstawą do opracowania strategicznego planu marketingowego – wraz z wyznaczaniem celów, taktyką działania i sposobem realizacji strategii.

współczesny marketing

Przygotowany w ten sposób plan jest wdrażany według wcześniej ustalonych etapów. Równocześnie cały proces marketingowy podlega ciągłej ocenie i kontroli za pomocą szeregu specjalistycznych narzędzi i wskaźników. Wyniki kontroli pozwalają nie tylko na szybką reakcję w przypadku niepowodzenia strategii, ale jest to również nieoceniona baza informacji, na podstawie których można udoskonalać kolejne działania marketingowe organizacji.

Koncepcja Kotlera – jej zastosowanie kiedyś i dziś

Z koncepcji Kotlera garściami czerpały największe światowe marki i to niezależnie od branży, w jakiej działały. Sam Kotler był konsultantem i doradcą takich firm jak IBM, Motorola, Michelin, General Electric czy Bank of America. Współczesny marketing staje się jednak o wiele bardziej wymagający i koncepcje oraz narzędzia proponowane przez Kotlera nie są już wystarczające. Nie zmienia to jednak faktu, że jego model marketingowy nadal zawiera elementy, bez których trudno jest mówić o tworzeniu sprawnie zorganizowanych strategii marketingowych. Nadal prace Kotlera wypełniają sporą część podręczników do nauki zarządzania i sprzedaży.

Wybierając szkolenia marketingowe dla pracowników, warto zdecydować się na takie, które  uwzględniają w swoich programach wyczerpujące przedstawienie koncepcji Kotlera. Należą do nich z pewnością kursy organizowane przez questus.  Strategie w marketingu się zmieniają, jednak wiele elementów koncepcji amerykańskiego guru marketingu nadal w konkretnych przypadkach może znaleźć zastosowanie i każdy dobry marketer powinien je po prostu znać.

Show Full Content
Close

NEXT STORY

Close

Sklejka modelarska

6 lutego 2019
Close