20 kwietnia 2024

Dobrze przygotowane CV odgrywa niebagatelną rolę w procesie rekrutacji, gdyż pozwala skutecznie przejść przez pierwsze sito rekrutacji. W związku z czym powstaje pytanie, jak stworzyć dobre CV? Na to pytanie udzielimy odpowiedzi w poniższym artykule.

Dobre CV

Prawidłowo przygotowane CV powinno składać się z następujących sekcji:

  • dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, numer telefonu i adres e-mail);
  • zdjęcie (jego umieszczenie nie jest obowiązkowe, choć na niektóre stanowiska będzie wymagane);
  • doświadczenie zawodowe;
  • wykształcenie – opisane w porządku chronologicznym, od lat najdawniejszych do czasów współczesnych;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Poniżej, szczegółowo omówimy dwie pozycje z CV, a mianowicie: zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz doświadczenie zawodowe, które są kluczowymi pozycjami w CV. Dlatego warto zwrócić większą uwagę, podczas przygotowywania CV, właśnie na te pozycje, aby przygotować je w sposób prawidłowy.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe powinno się opisywać w porządku chronologicznym od najdawniejszego do najbardziej aktualnego. Należy wskazać w jakich latach praca była wykonywana, jakie stanowisko było wówczas zajmowane i krótko opisać wykonywane czynności na danym stanowisku.Trzeba pamiętać, że CV nie powinno być dłuższe niż 2 strony, tak żeby nie zmęczyć rekrutera, który podczas jednej rekrutacji musi przejrzeć nawet kilkaset CV.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w CV jest niezbędne. Bez tego pracodawca nie będzie mógł się zapoznać z Twoim CV, ani się z Tobą skontaktować w celu umówienia spotkania w sprawie pracy.

Show Full Content
Close

NEXT STORY

Close

Zdrowy sen a drzemka

19 grudnia 2018
Close