15 lipca 2024

Każda budowa musi być właściwie monitorowana. Gwarantuje to, że konstrukcja będzie bezpieczna oraz że proces jej powstawania nie wpłynie negatywnie na otoczenie.

Monitoring konstrukcji już istniejących

Monitoring konstrukcji zawsze powinien zostać rozpoczęty szczegółową inwentaryzacją zabudowy http://www.metris.com.pl/p/77,inwentaryzacja_zabudowy . Obejmuje ona również dokumentację fotograficzną, która ułatwia opisanie uszkodzeń konstrukcji.

Nie można również zapominać o pomiarze rozwarcia rys http://www.metris.com.pl/p/80,pomiar_rozwarcia_rys . Jest on niezbędny do określenia, o ile przesunęły się krawędzie rozwarcia. Pozwala to na oszacowanie, jak szybko należy podjąć niezbędne kroki do ustabilizowania konstrukcji.

pomiary tensometryczne

Budowa na terenie mało stabilnym wymaga monitoringu osuwisk. Ma on na celu kontrolowanie stabilności terenu oraz wykazanie miejsc, w których należy wykonać ewentualne wzmocnienia.

Monitoring konstrukcji, która dopiero powstaje

Żadna budowla nie jest zawieszona w powietrzu. Każdą pracę, na terenie który był już wcześniej zabudowany, należy rozpocząć od przeprowadzenia lokalizacji kolizji. Pozwala ona na wykluczenie uszkodzenia instalacji lub rurociągów, podczas prac budowlanych.

Pomiaru drgań dokonuje się po to, by uchronić sąsiednie budowle przed negatywnymi skutkami wibracji.

Pomiar hałasu http://www.metris.com.pl/p/79,pomiar_halasu dotyczy porównania natężenia dźwięków emitowanych przez maszyny budowlane, z dopuszczalnymi normami. Dotyczy on przede wszystkim prac w zwartej zabudowie.

Pomiary odkształceń budynków oraz pomiary tensometryczne, również są elementem monitoringu konstrukcji. Polegają one na badaniu odkształceń i naprężeń ścian wykopu lub sąsiednich budynków.

Show Full Content
Close

NEXT STORY

Close

Potykacze reklamowe i krótka historia reklamy zewnętrznej!

26 sierpnia 2019
Close