18 maja 2024

Czym jest fundusz socjalny? Jak skorzystać z dofinansowania urlopu wypoczynkowego z funduszu socjalnego? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w ustawie z dnia 4 marca 1994 r.o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a przede wszystkim w niniejszym artykule.

Tworzenie funduszu socjalnego

Przepisy prawa wskazują, że obligatoryjnie fundusz socjalny muszą utworzyć pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Z kolei, jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników w przedziale od 20 do 49 osób, w przeliczeniu na pełne etaty, to wówczas utworzenie funduszu socjalnego jest dobrowolne. Czyli może powstać jeżeli taki wniosek zgłosi zakładowa organizacja związkowa.

Dofinansowanie do urlopu

Zasady dofinansowania wypoczynku z funduszu socjalnego są określone w wewnętrzny regulaminie ZFŚS. Podstawowym kryterium przyznawania dofinansowania do urlopu powinna być sytuacja życiowa, materialna i rodzinna pracownika. Zaś w wewnętrzny regulaminie ZFŚS powinien zostać wskazany sposób i termin wypłaty dofinansowania, a także powinny zostać określone dokumenty, które należy dostarczyć, aby otrzymać dofinansowanie do urlopu.

dofinansowanie do urlopu

Dofinansowanie do urlopu przysługuje zarówno, gdy urlop pracownika ma charakter zorganizowanego wypoczynku przez podmiot zewnętrzny, jak na przykład wczasy, kolonie, obozy, wycieczki autokarowe, a także w sytuacji, gdy pracownik organizuje urlop samodzielnie, we własnym zakresie, czyli jedzie na tak zwane wczasy pod gruszą.

Show Full Content
Close

NEXT STORY

Close

Jak nauczyć dzieci postępowania z pieniędzmi

12 lipca 2018
Close