18 maja 2024

Przed rozpoczęciem prac budowlanych trzeba dopełnić wszystkie formalności wymagane prawem. Bez względu na to, czy inwestycja ma dotyczyć domu jednorodzinnego, czy budowy obiektu publicznego, w większości przypadków wymagane jest pozwolenie budowlane. Aby je uzyskać trzeba przejść przez kilka etapów postępowania i spełnić wymagania formalne które są zgodne z ustawą o prawie budowlanym.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Planując budowę domu, trzeba liczyć się z koniecznością uzyskania pozwolenia na inwestycję. W przepisach prawa jasno zostały określone odstępstwa od tej zasady, umożliwiające budowę obiektów bez konieczności ubiegania się o pozwolenie. Należą do nich między innymi domy parterowe, które nie oddziałują na sąsiednie działki, obiekty gospodarcze oraz budynki rekreacyjne. Jednak nawet dom parterowy musi posiadać określone parametry, aby mógł być postawiony bez pozwolenia. Prawo budowlane jasno określa, że pozwolenia na budowę wymaga dom, który ma wpływ na sąsiednie działki. Chodzi tu między innymi o wysokość zabudowy oraz poziom nachylenia dachu, a także inne warunki wynikające z zagospodarowania przestrzennego.

prawo budowlane

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Aby starać się o pozwolenie, trzeba przede wszystkim dysponować działką oraz projektem budowlanym. To na podstawie parametrów działki oraz jej zagospodarowania architektonicznego wydawana jest decyzja administracyjna zezwalająca na budowę. Ponadto trzeba do urzędu dostarczyć dodatkową dokumentację, która szczegółowo opisuje proces planowanej budowy. Należą do niej między innymi:

  • warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wydawane przez Urząd Miasta lub Gminy,
  • mapa geodezyjna,
  • projekt domu,
  • warunki techniczne instalacji i przyłączy mediów,
  • opinia geologiczna lub ochrony środowiska.

Dodatkowo urząd może wymagać dostarczenia dodatkowej dokumentacji, takiej jak na przykład oświadczenie o prawie do nieruchomości czy decyzje od innych organów administracyjnych, które mogą mieć wpływ na dalsze postępowanie.

Jak długo ważne jest pozwolenie na budowę?

Po uzyskaniu pozwolenia, budowę należy rozpocząć w ciągu 3 lat. Jeżeli to nie nastąpi lub prace budowlane zostaną wstrzymane na okres dłuższy niż 3 lata, wówczas trzeba się liczyć z koniecznością ponownego przejścia procedur do uzyskania pozwolenia. O taki dokument należy również powtórnie wnioskować, jeżeli inwestor zrezygnował z projektu lub wprowadził w nim istotne zmiany. Nieprzestrzeganie tych zasad wiąże się z samowolą budowlaną i jest obwarowane dotkliwymi sankcjami, dlatego przed rozpoczęciem budowy należy pamiętać o załatwieniu niezbędnych kwestii formalnych.

Show Full Content
Close

NEXT STORY

Close

Jak wybrać dobrego dystrybutora aparatury medycznej?

29 kwietnia 2021
Close