15 lipca 2024

Zasadniczym celem każdego ubezpieczenia jest zagwarantowanie ochrony przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi oraz finansowe zabezpieczenie przyszłości. Współcześnie towarzystwa ubezpieczeniowe znacznie rozszerzają zakres ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Każdy doradca finansowy dysponuje bogatą ofertą firm ubezpieczeniowych, wśród której największym zainteresowaniem wciąż cieszy się ubezpieczenie na życie. Ten rodzaj polisy chroni bowiem rodzinę ubezpieczonego (względnie także jego firmę) na wypadek śmierci albo ciężkiej choroby, czy utraty zdolności do pracy zarobkowej, wypłacając uposażonym stosowne odszkodowanie. Jeśli wypłata sumy ubezpieczenia ma miejsce w razie śmieci ubezpieczonego to nie bez znaczenia pozostaje fakt, czy nastąpiła ona w sposób naturalny, czy w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W trosce o swoją przyszłość wiele osób decyduje się opłacać także prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje bezproblemowy dostęp do wszystkich świadczeń zdrowotnych (wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i specjalistów, badania, szczepienia) oraz zwrot kosztów hospitalizacji. Dziś można też wykupić dodatkową polisę na wypadek  nowotworu, zawału serca, udaru mózgu, czy zachorowania na inne poważne choroby.

bigjo.pl

Ze Stanów Zjednoczonych przyszła do Polski moda na ubezpieczanie opłat za naukę oraz zapewnienie ochrony dla zwierząt domowych. Coraz więcej rodziców decyduje się opłacać składki ubezpieczeniowe na zapewnienie dobrego startu w przyszłość dla swojego dziecka w momencie osiągnięcia przez niego pełnoletności albo zmiany stanu cywilnego. Szkoły zabezpieczają się na wypadek zachorowań uczniów na sepsę, śpiewaczki operowe ubezpieczają swój głos, a niektórzy wykupują polisę zapewniającą pomoc i ochronę prawną. Bardzo powszechny jest dziś pakiet ubezpieczeń turystycznych, który w podróży krajowej i zagranicznej zabezpiecza na wypadek kradzieży, wypadku i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Oczywiście wciąż dużą popularnością cieszą się ubezpieczenia majątkowe, ale obecnie obejmują one swoim zakresem nie tylko dom, ale także laptopy, nagrobki, czy mienie służbowe od kradzieży, pożaru, zniszczenia i zalania. Z kolei dla osób prowadzących działalność gospodarczą ciekawą opcją może okazać się polisa pokrywająca koszty sporów podatkowych z organami administracji skarbowej.

Zakres dostępnych na rynku ubezpieczeń osobistych i majątkowych jest niezwykle szeroki, pozostaje tylko dokonanie trafnego wyboru towarzystwa ubezpieczonego, aby nie martwić się o przyszłość swojej rodziny oraz zabezpieczenie majątku.

Show Full Content
Close

NEXT STORY

Close

Jak dobrze napisać pracę magisterską?

9 stycznia 2019
Close