19 czerwca 2024

Po zakończeniu rocznego, płatnego okresu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, każda mama staje przed dylematem – czy zostać z dzieckiem w domu i skorzystać z urlopu wychowawczego, czy też wrócić do pracy, a opiekę nad dzieckiem powierzyć opiekunce lub żłobkowi. Realia są takie, że zdecydowana większość mam nie może pozwolić sobie na bezpłatny urlop wychowawczy ani płatną opiekę nad dzieckiem w postaci niani lub prywatnego żłobka. Pozostaje im więc żłobek publiczny. Okazuje się, że także to rozwiązanie nie jest jednak całkiem bezpłatne. Z jakimi kosztami muszą liczyć się rodzice, wysyłający dziecko do publicznego żłobka?

Z czego wynikają koszty publicznego żłobka? Kto ustala wysokość opłat stałych?

Przede wszystkim warto podkreślić, że koszty żłobków publicznych – zarówno opłaty stałe, jak i kwoty za zajęcia dodatkowe – są zróżnicowane w różnych częściach Polski. Wynika to z faktu, że są one ustalane na poziomie gminy, to właśnie te jednostki samorządu terytorialnego są bowiem odpowiedzialne za prowadzenie żłobków. Niejednolite są zatem zarówno wysokości opłat, jak i sposoby ich ustalania – opłata może być godzinowa lub ryczałtowa. Ta ostatnia obejmuje maksymalnie 10 godzin pobytu dziecka w placówce – w przypadku przekroczenia tego czasu, obowiązuje dodatkowa stawka za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Należy przy tym pamiętać, że kwota, o której mowa, obejmuje jedynie czesne.

koszty opieki w żłobku

Za co jeszcze muszą zapłacić rodzice? Wyżywienie i zajęcia dodatkowe

Omówione wyżej opłaty stałe za żłobek obejmują jedynie opiekę nad dzieckiem. Oddzielnie należy zapłacić za wyżywienie oraz – o ile chcemy, aby dziecko na nie uczęszczało – za zajęcia fakultatywne. W niektórych żłobkach część zajęć dodatkowych wliczona jest w cenę czesnego, ale zdarza się to stosunkowo rzadko – raczej należy liczyć się z koniecznością poniesienia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Ile to kosztuje w praktyce?

W miastach, w których obowiązuje stawka ryczałtowa, wynosi ona zwykle pomiędzy 200 a 400 zł. Stawka godzinowa ustalana jest zaś zazwyczaj w wysokości ok. 2 zł/dzień. Wyżywienie kosztuje zwykle ok. 4-6 zł dziennie. Stawki za zajęcia dodatkowe są bardzo zróżnicowane i wahają się – zależnie od rodzaju zajęć i miasta – od 10 do nawet 40 zł za zajęcia.

Show Full Content
Close

NEXT STORY

Close

W jaki najskuteczniejszy sposób nauczyć nasze dziecko języka obcego?

14 maja 2019
Close